PROFIL

Jiří Vejvoda

Zabývám se profesionálním moderováním široké škály akcí, které mají společenskou úroveň a pokud možno mezinárodní přesah. Patřím tam, kde jsou obsah a forma
v rovnováze. Na koncert, který je zároveň událostí.
K ceremoniálu udělování cen či grantů. Na prezentaci uznávané firmy. Ke konferencím či jednáním, které je vhodné nezávisle usměrňovat. Při podobných příležitostech mohu uplatnit, co jsem se naučil v různých profesích. Díky tlumočení a překladům jsem získal jazykové znalosti. Psaní scénářů vděčím za schopnost vytvořit si průvodní slovo samostatně. A rozhlasové
i televizní vysílání mě naučilo improvizovat. Svou cenu má i zkušenost z řídící práce, oddělovat podstatné od nepodstatného. K přípravě přistupuji pokorně, abych pak mohl na scéně vyzařovat přiměřenou sebejistotu. Smyslem mé práce je předávat sdělení s přidanou společenskou hodnotou a probouzet emoce. O mně


AKTUALITY

moderace v roce 2023

1. 1. Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků, dirigent Franz Welser-Möst, hrají VF, Zlatý sál Vídeňského spolku přátel hudby, komentář k přímému přenosu na ČT 2;

1. 1. Odpolední Novoroční koncert České filharmonie, dirigent Juanjo Mena, zpěv Clara Mouriz, mezzosoprán, hraje ČF, Dvořákova síň Rudolfina;

1. 1. Večerní Novoroční koncert České filharmonie, dirigent Junjo Mena, zpěv Clara Mouriz, mezzosoprán, hraje ČF, Dvořákova síň Rudolfina, přímý přenos na ČT Art, režie Tomáš Šimerda;

Hudební publicistika pro portál o klasické hudbě KLASIKAPLUS.CZ 


Vytvořte si webové stránky zdarma!